Oj! Det är nog bästa att du dubbelkollar din mejladress.
Nyaste färsk!

Så lämnar du känslorna i sticket

8 lärdomar om att skriva poplåtar från Maja Strömstedt

19 år gammal har Maja Strömstedt redan hunnit skriva över 100 låtar, och samarbetat med artister som Jonas "The High" Wallin, Anton Ewald, Natali Noor, Axtone och Aron Chupa. Förra veckan släppte hon sin andra egna singel, All night, som hon själv kallar för modern indiepop. Jag frågade Maja hur hon skriver sina texter. Det här är vad jag fick med mig.

1. Berätta något självupplevt

Varför Maja kallar sin musik "modern indiepop", och inte bara "pop", beror till stor del på att hon tycker att texterna i typisk pop ofta saknar substans. För Maja är det viktigt att hennes texter skildrar något större och betydelsefullt. Ofta börjar en idé med ett tema som hon själv upplevt, som hon känner att hon vill bearbeta. Skämtsamt beskriver hon sitt låtskrivande som ett terapisamtal, fast där hon pratar med sina instrument istället för en terapeut. Det behöver inte betyda att texterna handlar om tunga ämnen, även om det händer. Senaste texten handlade om panikångest, men temat skulle lika gärna kunna vara kärlek eller vad som helst. Det viktiga är att texterna grundar sig i något som känns äkta, och som hon tror att många kan känna igen sig i.

2. Håll verserna inom minuten

Maja kallar sina texter för berättelser. Det är också så hon skriver dem, som en berättelse från början till slut, samtidigt som hon letar melodier på piano eller gitarr. Från början blir de alltid alldeles för långa, men efter att ha dödat några darlings brukar hon i regel få ner dem till tio–tolv rader. En alldeles lagom längd för att dela i två delar, och göra till de två verser hon behöver för en låt. Att varje vers blir just fem–sex rader är ingen regel, men det brukar bli så av en anledning. För att inte trötta ut lyssnaren har Maja som ambition att komma till första refrängen inom en minut. Och efter ett intro är sex rader ungefär vad som får plats.

All required qualities / change with time and soon you'll see / that you don't have anything to offer / You stretch your strength, you burn and bleed / you chase yourself til you can't breathe / but soon enough you'll end up chasing nothing

3. Sammanfatta berättelsen i sticket

Precis som refrängen ska vara avklarad inom första minuten bör sticket komma inom två minuter. För Maja handlar sticket om att knyta ihop säcken i berättelsen. Det blir som en summering av verserna, som ofta är lite mer rättfram och förklarande i sitt berättande än vad verserna kanske är. Det är lite som i slutet av en uppsats där man ska göra en analys, säger hon, man får inte ta in någon ny information men man ska reflektera över det som hänt.

4. Bygg bryggor mellan vers och refräng

En annan viktig komponent i texten är bryggorna. Eftersom verserna ofta har mer av en berättande karaktär, och refrängerna har mer av en pang på rödbetan-karaktär, behövs något emellan. Även om det självklart måste finnas ett sammanhang mellan versen och refrängen så måste det även rent historiemässigt finnas en mer naturlig övergång, säger Maja. Det här är framförallt viktigt efter första versen. Sen kan man absolut behöva använda samma övergång från andra versen till refrängen, ur ett rent melodisk perspektiv, men då är övergången mer naturlig textmässigt eftersom man kommit längre in i historien.

5. Lämna tolkningsutrymme mellan raderna

Även om Maja utgår från sig själv i sina texter vill hon att de ska ha betydelse för andra. Framförallt tjejer i tonåren, som kanske har liknande upplevelser och utmaningar i livet. Jag önskar att de kan känna sig starkare och att de inte är ensamma, säger hon, och kan jag nå ut med något så vill jag försöka göra det. För att underlätta för lyssnaren att kunna känna igen sig i berättelserna skriver hon dem så att går att översätta till sitt eget liv. Det vill säga mindre konkreta detaljer från hennes egna liv, och mer om hennes upplevelser. Texten måste vara så subtil så att det är själva känslan av berättelsen man förmedlar, snarare än den precisa händelsen, säger hon.

You tell yourself that you'll survive / you're strong enough to live this fight / but it doesn't take to long before it all comes crashing down

6. Samla på kraftord

Maja samlar på ord som som hon kategoriserar in i olika fack i sitt huvud. Sorgsna, kaxiga, sköra, modiga och så vidare. I brist på bättre beskrivning kan vi kalla dem för "kraftord". "Shattered" är till exempel ett skört ord som jag gillar, säger hon, medan till exempel "Bloodstains" är ett mer modigt ord. Kraftorden har en viss klang och pondus i sig själva, och kan ge en tyngd där de läggs in i texten. Samtidigt gäller det att ge utrymme till orden, så de får ta den plats de kräver. Om kraftorden radas upp ett efter ett så kväver det varandra. Man kan lägga in hur många toppenord ord som helst i en text, men till slut blir inget av dem särskilt bra eftersom alla är lika bra, säger Maja.

7. Skriv om känslor i jagform

Maja skriver nästan alltid sina berättelser i jagform, även när hon skriver åt andra. Dels för att det känns mer naturligt, men också för att texterna hon skriver handlar om det personliga. När man skriver om ömtåliga ämnen tycker jag det förstärker känslan, för att det blir mer intimt, säger hon. Samtidigt ser hon ingen anledning till att en text inte skulle kunna vara ur vilket perspektiv som helst. Om man skriver om ett mer generellt ämne behöver det inte ens kopplas till en person.

The old man Santiago didn't catch a fish for days / He returned unhappy and was pretty damn ashamed / He tells his grandson Manolin about this one last move / Manolin thinks to himself, "this is grandpa's groove"

8. Utgå från en befintlig berättelse

Om du känner att du vill skriva en låt men inte har en berättelse kan du alltid utgå från någon annans. Det gjorde Maja när hon skrev Granpa's groove tillsammans med Jantine Heij. De utgick från Ernest Hemingways Den gamle och havet, och skrev en fritt tolkad text om en fiskare som heter Santiago. Det blir presitgelöst, för då behöver man inte själv känna att man ska komma med en storslagen idé, säger Maja. Idén finns redan och man måste bara berätta den på ett annat sätt, och leka med orden. Men även om texten baseras på en av världen mest kända böcker så är det få som märker det. Vi skrev om den så mycket att likheten är tydlig för den vet, men obetydlig för de som inte vet.

Jag vill läsa en tidigare text